Giới thiệu

TUCO là một brand được thành lập năm 2020. Với mục tiêu đem lại cho thế hệ genZ những sản phẩm chất lượng và phù hợp với giá tiền.

TUCO là viết tắt của 4 trong rất nhiều tính cách nổi bật của thế hệ genZ
Talent: tài năng

Unique: độc nhất
Confident: tự tin
Outstanding: nổi bật 

Danh mục

Giỏ hàng